Мимо Гарсия в ролята на Андре Величкович и Ирина Константинова в ролята на Саня Димитрова

Андре Величкович, в ролята Мимо Гарсия, уговаря Саня Димитрова, в ролята Ирина Константинова

Андре Величкович, в ролята Мимо Гарсия, се кара на Саня Димитрова, в ролята Ирина Константинова

Саня Димитрова, в ролята Ирина Константинова, се опитва да обори Андре Величкович, в ролята Мимо Гарсия

Проститутката, в ролята Ива Велинова, и Андре Величкович, в ролята Мимо Гарсия

Андре Величкович, в ролята Мимо Гарсия, преди срещата с Борда на директорите

Андре Величкович, в ролята Мимо Гарсия, разказва идеята си на Борда на директорите

Бордът на директорите ядосан напуска срещата: (от ляво надясно) Анка Конглупарова, в ролята Поли Миджинова; Георги Славков-Джурдже, в ролята Митко Миджин; Джана Желева, в ролята Саша Вълджиева

Саня Димитрова, в ролята Ирина Константинова, пристига на среща с Андре Величкович, в ролята Мимо Гарсия

(от ляво надясно): Евелина Щраус, в ролята Руска Зидарова; Саня Димитрова, в ролята Ирина Константинова; Андре Величкович, в ролята Мимо Гарсия