Галерия

Кадър от „Насалевци: Бедни срещу богати“ – Ирина Константинова в ролята на Саня Димитрова и Мимо Гарсия в ролята на Андре Величкович
Кадър от „Насалевци: Бедни срещу богати“ – Ирина Константинова в ролята на Саня Димитрова и Мимо Гарсия в ролята на Андре Величкович
Кадър от „Насалевци: Бедни срещу богати“ – Ива Велинова в ролята на Проститутката и Мимо Гарсия в ролята на Андре Величкович
Кадър от „Насалевци: Бедни срещу богати“ – Ива Велинова в ролята на Проститутката и Мимо Гарсия в ролята на Андре Величкович
Кадър от „Насалевци: Бедни срещу богати“ – Мимо Гарсия в ролята на Андре Величкович
Кадър от „Насалевци: Бедни срещу богати“ – Мимо Гарсия в ролята на Андре Величкович
Кадър от „Насалевци: Бедни срещу богати“ – Мимо Гарсия в ролята на Андре Величкович и Митко Миджин в ролята на Георги Славков /Джурдже/
Кадър от „Насалевци: Бедни срещу богати“ – (от ляво надясно) Мимо Гарсия в ролята на Андре Величкович и Митко Миджин в ролята на Георги Славков /Джурдже/
Кадър от „Насалевци: Бедни срещу богати“ – Мимо Гарсия в ролята на Андре Величкович, Митко Миджин в ролята на Георги Славков /Джурдже/ и Антоанета Вълчева в ролята на Дианче Бенева
Кадър от „Насалевци: Бедни срещу богати“ – (от ляво надясно) Митко Миджин в ролята на Георги Славков /Джурдже/, Мимо Гарсия в ролята на Андре Величкович и Антоанета Вълчева в ролята на Дианче Бенева
Кадър от „Насалевци: Бедни срещу богати“ – Митко Миджин в ролята на Георги Славков /Джурдже/, Антоанета Вълчева в ролята на Дианче Бенева, Мимо Гарсия в ролята на Андре Величкович, Поли Миджинова в ролята на Анка Конглупарова и Саша Вълджиева в ролята на Джана Желева
Кадър от „Насалевци: Бедни срещу богати“ – (от ляво надясно) Митко Миджин в ролята на Георги Славков /Джурдже/, Антоанета Вълчева в ролята на Дианче Бенева, Мимо Гарсия в ролята на Андре Величкович, Поли Миджинова в ролята на Анка Конглупарова и Саша Вълджиева в ролята на Джана Желева
Кадър от „Насалевци: Бедни срещу богати“ – Поли Миджинова в ролята на Анка Конглупарова, Мимо Гарсия в ролята на Андре Величкович и Саша Вълджиева в ролята на Джана Желева
Кадър от „Насалевци: Бедни срещу богати“ – (от ляво надясно) Поли Миджинова в ролята на Анка Конглупарова, Мимо Гарсия в ролята на Андре Величкович и Саша Вълджиева в ролята на Джана Желева
Кадър от „Насалевци: Бедни срещу богати“ – Поли Миджинова в ролята на Анка Конглупарова, Митко Миджин в ролята на Георги Славков /Джурдже/, Саша Вълджиева в ролята на Джана Желева, Антоанета Вълчева в ролята на Дианче Бенева и Мимо Гарсия в ролята на Андре Величкович
Кадър от „Насалевци: Бедни срещу богати“ – (от ляво надясно) Поли Миджинова в ролята на Анка Конглупарова, Митко Миджин в ролята на Георги Славков /Джурдже/, Саша Вълджиева в ролята на Джана Желева, Антоанета Вълчева в ролята на Дианче Бенева и Мимо Гарсия в ролята на Андре Величкович
Кадър от „Насалевци: Бедни срещу богати“ – Саша Вълджиева в ролята на Джана Желева и Митко Миджин в ролята на Георги Славков /Джурдже/
Кадър от „Насалевци: Бедни срещу богати“ – Саша Вълджиева в ролята на Джана Желева и Митко Миджин в ролята на Георги Славков /Джурдже/
Кадър от „Насалевци: Бедни срещу богати“ – Поли Миджинова в ролята на Анка Конглупарова, Саша Вълджиева в ролята на Джана Желева и Митко Миджин в ролята на Георги Славков /Джурдже/
Кадър от „Насалевци: Бедни срещу богати“ – (от ляво надясно) Поли Миджинова в ролята на Анка Конглупарова, Саша Вълджиева в ролята на Джана Желева и Митко Миджин в ролята на Георги Славков /Джурдже/
Кадър от „Насалевци: Бедни срещу богати“ – Антоанета Вълчева в ролята на Дианче Бенева и Саша Вълджиева в ролята на Джана Желева
Кадър от „Насалевци: Бедни срещу богати“ – (от ляво надясно) Антоанета Вълчева в ролята на Дианче Бенева и Саша Вълджиева в ролята на Джана Желева
Кадър от „Насалевци: Бедни срещу богати“ – Саша Вълджиева в ролята на Джана Желева
Кадър от „Насалевци: Бедни срещу богати“ – Саша Вълджиева в ролята на Джана Желева
Кадър от „Насалевци: Бедни срещу богати“ – Ирина Константинова в ролята на Саня Димитрова и Мимо Гарсия в ролята на Андре Величкович
Кадър от „Насалевци: Бедни срещу богати“ – Ирина Константинова в ролята на Саня Димитрова и Мимо Гарсия в ролята на Андре Величкович
Кадър от „Насалевци: Бедни срещу богати“ – Ирина Константинова в ролята на Саня Димитрова и Мимо Гарсия в ролята на Андре Величкович
Кадър от „Насалевци: Бедни срещу богати“ – Ирина Константинова в ролята на Саня Димитрова и Мимо Гарсия в ролята на Андре Величкович
Кадър от „Насалевци: Бедни срещу богати“ – Ирина Константинова в ролята на Саня Димитрова и Мимо Гарсия в ролята на Андре Величкович
Кадър от „Насалевци: Бедни срещу богати“ – Ирина Константинова в ролята на Саня Димитрова и Мимо Гарсия в ролята на Андре Величкович
Кадър от „Насалевци: Бедни срещу богати“ – Руска Зидарова в ролята на Евелина Щраус, Ирина Константинова в ролята на Саня Димитрова и Мимо Гарсия в ролята на Андре Величкович
Кадър от „Насалевци: Бедни срещу богати“ – (от ляво надясно) Руска Зидарова в ролята на Евелина Щраус, Ирина Константинова в ролята на Саня Димитрова и Мимо Гарсия в ролята на Андре Величкович
Кадър от „Насалевци: Бедни срещу богати“ – Ирина Константинова в ролята на Саня Димитрова
Кадър от „Насалевци: Бедни срещу богати“ – Ирина Константинова в ролята на Саня Димитрова
Кадър от „Насалевци: Бедни срещу богати“ – Ирина Константинова в ролята на Саня Димитрова
Кадър от „Насалевци: Бедни срещу богати“ – Ирина Константинова в ролята на Саня Димитрова
Кадър от „Насалевци: Бедни срещу богати“ – Ирина Константинова в ролята на Саня Димитрова и Мимо Гарсия в ролята на Андре Величкович
Кадър от „Насалевци: Бедни срещу богати“ – Ирина Константинова в ролята на Саня Димитрова и Мимо Гарсия в ролята на Андре Величкович